NASZA MISJA

Misją Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia ludziom warunków równych szans na drodze do ich rozwoju społecznego, intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

NASZE CELE

Naszą ambicją jest wzmocnienie inicjatyw organizacji pozarządowych, które z pasją i oddaniem realizują swoje cele, a jedynym mankamentem ich działalności jest brak wsparcia i informacji o ich pozytywnych działaniach. Mamy nadzieję, że długofalowym skutkiem naszej działalności będzie powstanie oddolnych i spontanicznych sieci współpracy organizacji pozarządowych, a czynnikiem je integrującym będzie wspólna polityka działania oraz przenikanie się i uzupełnianie zakresów ich merytorycznej działalności. W naszej wizji rozwoju trzeciego sektora dzięki temu procesowi dojdzie do większej profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych, a przez to także obejmą one swym zakresem nieeksplorowane dotąd przestrzenie obywatelskiej i społecznej aktywności.

CO ROBIMY

Ewidencjonujemy ciekawe, godne szerokiego wsparcia idee prowadząc bazy danych. Za chwilę na naszych stronach internetowych będzie udostępniony elektroniczny formularz pozwalający na wpisanie do naszych baz danych ciekawych inicjatyw, osób i organizacji. Gdy zebrana w danym „profilu działalności” problematyka, przekroczy pewną „masę krytyczną”, zaprosimy Cię do współpracy przy opracowaniu szczegółowej strategii danego medialnego przedsięwzięcia i wspólne je zrealizujemy. Zaprosimy także do współpracy znane osoby, które swoim nazwiskiem, autorytetem i popularnością zechcą wesprzeć daną ideę.

NASZA INSPIRACJA

Wydaje się, że pionierem stosowanego przez nas podejścia był John Lennon, który już pod koniec sześćdziesiątych ubiegłego wieku organizował medialne spektakle (Bed-In) dla realizacji swych ideałów. Być może dzięki temu wysiłkowi oraz medialnemu nagłośnieniu udało się wcześniej zakończyć wietnamską wojnę…? Istnieje wiele społecznie użytecznych płaszczyzn ludzkiej aktywności realizowanych przez osoby indywidualne i organizacje pozarządowe, które zasługują na nagłośnienie i popularyzację.

NASZE PLANY

W najbliższych planach mamy opracowanie wraz z naszymi przyjaciółmi strategii działania projektującej rozwój naszej organizacji. Ale już na tym wstępnym etapie planujemy organizację warsztatów medialnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz poszukiwanie innych mechanizmów wsparcia rozwoju życia społecznego. Mamy nadzieję, że profesjonalne wsparcie z zakresu planowania strategicznego dla organizacji pozarządowych będzie w przyszłości naturalnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej działalności.
Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł, którego nie możesz zrealizować, jeśli Twoim zdaniem istnieje wartościowa inicjatywa wymagająca wsparcia, Dołącz do nas. Wspólnie wykorzystajmy tkwiący w nas wszystkich potencjał.

NASZE STRONY FANPAGE